ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK,  Rynek-Ratusz 11/12,  50-106 Wrocław, tel. 713430344, fax 713436746, biuro@pttk.wroclaw.pl

65 lat minęło jak jeden dzień ...      Niestety, wiosną 2020 r. w Polsce wybuchła pandemia Covid-19
  i jestrśmy zmuszni zawiesić do odwołania wszelką działalność.


NASZE 65-LECIE

10 grudnia 2018 r. obchliśmy 65-lecie powstania Klubu Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich naszego Oddziału. O historii Klubu piszemy niżej w krótkiej informacji "Z życia Klubu".
Obchody 65-lecia były skromna, na miarę naszego Klubu. Ograniczyły się do uroczystego zebrania szkoleniowego przy kawie i herbacie, podczas którego Kol. Edmun Całus wygłosił ciekawą prelekcję pt. "Sztuka baroku na Śląsku". Był też zapowiadanyiowy tort


Starczyło dla wszystkich.
Skąd ta skromność? Przecież obchody 60-lecia wyglądały zgoła inaczej? Odpowiedź jest prosta. Obecnie Biuro Turystyczne Oddziału prowadzi wręcz szczątkową obsługę wycieczek terenowych i górskich, a to nie zachęca do zdobywania niezbędnych kwalifikacji, a potem wstepowania w szeregi naszego Klubu. Skutek jest taki, że stan liczbowy członków Klubu nie zwiększa się i Klub Przewodników Dolnosląskich i Sudeckich jest jednym z mniejszych na Dolnym Śląsku. Spowodowała to zapewne tzw."Deregulacja", o czym kilka słów obok. Na to jednak Klub nie ma wpływu.

Z ŻYCIA KLUBU

Nieco historii

Powstanie Klubu sięga roku 1953, kiedy to w powojennym Wrocławiu, nasz Oddział PTTK zorganizował pierwszy kurs przewodnicki - miejski i sudecki. Skutkiem było powstanie Koła Przewodników Miejskich i Sudeckich, które po wielu reorganizacjach, podziałach i ponownych łączeniach, podzieliło się na dobre wyłaniając m.in. Koło Przewodników Terenowych. Od lat 90. minionego wieku występujemy jednak pod nazwą Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich, podkreślając w ten sposób nasze zainteresowania przewodnickie, a zarazem formę organizacyjną umożliwającą uczest- nictwo we wszelkich działaniach także prze- wodników z innych oddziałów.
Klub liczy obecnie 39 członków - przewodni- ków legitymujących się uprawnieniami pań- stwowymi przewodnika sudeckiego i prze- wodnika terenowego, a także osób, które głównie ze względu na wiek nie zweryfikowały uprawnień nadanych przez PTTK.Góry Stołowe - przed burzą. Fot. K.C.

Władze Klubu

W marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu, na którym podsumowano 2-letnią działalność Zarządu. Zarówno strona merytoryczna działalności jak i gospodarka finansowa Klubu zostały przyjęte bez zastrzeżen, czego efektem było udzielenie absolutorium Zarządowi, a także ponowny wybór wszystkich członków na kadencję następną.


Walne Zebranie Klubu wyłoniło także Władze na obecną kadencję. W skład nowego Zarządu weszli Koleżanki i Koledzy:

     Tomasz Lesiów - Prezes Klubu
     Alina Dopart - v-ce ds Szkoleniowych
     Edmund Całus - v-ce ds Organizacyjnych
     Grzegorz Bednarski - Skarbnik
     Janina Bednarska - członek

Komisję Rewizyjną tworzą:      
Krystyba Bilińska
- Prezes KR

     Justyna Bizunowicz
     Janusz Fuksa


Krkonosze - Srebrny Upłaz. Fot. K.C.


 
PO DEREGULACJI ...

Oj nie udał się nam były Minister Sprawiedliwości, nie udał. Doktrynerstwo, buta, arogancja i nade wszystko chęć postawienia na swoim doprowadziły do deregulacji zawodu przewodnika miejskiego, terenowego oraz pilota wycieczek. Zresztą, o jego umiejętnościach niech świadczy także paraliż jaki zafundował sporej części polskiego sądownictwa. Ale trudno też zrozumieć motywacje Sejmu RP, który przedłożony przez Ministra projekt uchwalił, oddając dziesiątki miejsc pracy osobom bez kwalifikacji i przewodnikom z zagranicy. Teraz, zwłaszcza ci ostatni, będą mogli bez przeszkód opowiadać np. "swoją historię" o Ziemiach Zachodnich i Północnych, snuć opowieści "o wypędzonych" i uwłaczające godności Polaków brednie o polskości Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu. Ale fakt jest faktem i zanim ktoś na szczytach władzy otrzeźwieje minie zapewne sporo czasu. Dlatego nie ma co wracać do bzdurnych i szkodliwych decyzji - "róbmy swoje", jak śpiewał Wojciech Młynarski.
Jak wiemy pierwsze próby organizacji przewodnictwa w Polsce jeszcze w roku 1875 podjęło Galicyjskie - po I Wojnie Światowej - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (rok zał. 1873). Podobną drogą poszło też Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (rok zał. 1906), a oba te Towarzystwa to przecież nasi prekursorzy. Możemy zatem śmiało czerpać z tych tradycji i zamiast oglądać się na zawodowe licencje państwowe, nadajemy w PTTK licencje własne przewodnikom miejskim, terenowym i pilotom wycieczek. Dlatego z roku na rok kształci niewielką grupe przewodników miejskich, na których kwalifikacje we Wrocławiu jest ciągłe zapotrzebowanie.
A jak to się ma do ustawy deregulacyjnej? Otóż te zawody przecież nie zginęły. Przybędzie tylko, jak wspomniano na wstępie, trochę konkurentów. I chociaż przed sporym dylematem stanęło wiele polskich biur podróży, ale z pewnością i biur zagranicznych, to niech i konkurencja stanie w szranki, a zwyciężą lepsze kwalifikacje i jakoś usług przewodnickich!


SAMORZĄD PRZEWODNICKI?

W środowisku przewodnikim nadal trwa dyskusja nt. Regionalnego Samorządu Przewodnickiego. Strukturę taką powołał Zarząd Główny PTTK na szczeblu centralnym, stwarzając jednocześnie możliwość przekształcenia się regionalnych zrzeszeń kół i klubów przewodnickich w samorządy regionalne. W roku 2012 możliwośc tworzenia struktur samorządowych została także wpisana do znowelizowanego Stautu PTTK. Nowy Statut w § 8 stwierdza m.in., że PTTK realizując określone statutem cele i zadania "prowadzi działalność przewodnicką, umożliwia przewod- nikom - członkom PTTK tworzenie struktur samorządowych w ramach PTTK, których regulaminy zatwierdza Zarząd Główny PTTK" (art. 10). W środowisku dolnośląskim wyłonił się zatem problem czy przekształcić dotychczasową Federację Przewodników PTTK, zrzeszającą przewodników z województwa dolnośląskiego i opolskiego w strukturę samorządową czy nie. Chociaż niczego to nie zmienia to zdecysowano używać podwójna nazwę: "REGIONALNY SAMORZĄD PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH - Dolnośląska i Opolska Federacja Przewodników Turystycznych"
Nikt nie potrafi wyraźnie określić czemu taka zamiana ma służyć i jakie z tego płynęłyby korzyści. Ale dyskusja trwa ;-) Wydaje się, że oczekiwania dotyczą większej niezależności decyzyjnej i finansowej od Zarządu Głównego PTTK. Trudno jednak założyć, że takie w gruncie rzeczy separatystyczne ciągoty znajdą kiedyś pozytywne odzwierciedlenie w uchwałach ZG PTTK, zatwierdzających regulaminy samorządów.
 


Pogórze Kaczawskie - Ostrzyca Proboszczowicka.
Fot. K.C.


 
 OPŁATEK PRZEWODNICKI


Fot. J. Bednarska.

12 stycznia o godz. 9.30 spotkaliśmy się kolejny raz na "Opłatku przewodnickim". Gospodarzem spotkania był jak zwykle ks. infułat, prof. dr hab. Józef Pater - z polecenia Metropolity wrocławskiego Duszpasterz, a niezależnie od tego przyjaciel przewodników turystycznych PTTK. Wobec remontu pomieszczeń Muzeum Archidiecezjalnego tym razem miejscem spotkania opłatkowego była obszerna sala katechetyczna kościoła pw św. Bonifacego na placu Strzeleckim, zaaranżowana w budynku dawnego dworca kolejki wąskotorowej do Trzebnicy. Sala była pełna! Honory domu czynił ks. proboszcz - Jerzy Żytowiecki, a po spotkaniu po kościele oprowadzał były proboszcz ks. Wojciech Tokarz. W czasie spotkania z pięknymi kolędami wystąpił białoruski zespół z Mińska o oryginalnej nazwie "WitaM".


BARDZO WAŻNE !

Od 1 kwietnia 2018 roku, wszyscy członkowie PTTK z ważną legitymację członkowską (z opłaconą składką), są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przez 24 godziny na całym świecie w ramach umowy zawartej centralnie przez PTTK z firmą ubezpieczeniową ERGO HESTIA SA. Bliżej o ubezpieczeniu na stronie Zarządu Głównego PTTK w pozycji "Ubezpieczenia" Karkonosze - Wodospad Kammieńczyka. Fot. K.C.


PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
w działalności przewodnickiej

Podstawowe akty prawne publikujemy w for-macie PDF (konieczne zainstalowanie programu Adobe Reader)

  Kodeks przewodnicki  
  Ustawa o usługach turystycznych  
  Rozporządzenie R.M. z 6.05.1997 ...  
  Rozporządzenie Min. Gosp. z 17.01.2006 ...  
  Zarządzenie nr 18/1997 Min. Eduk. Nar. ...  

Nowa organizacja ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym oraz Parku Narodowym Gór Stałowych.

  Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora KPN   

CENNIK USŁUG
PRZEWODNICKICH

Naszym klientom proponujemy ceny ryczał- towe, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Oddziale Wrocławskim PTTK, stosownie do liczby przepracowanych dniówek przewod- nickich (do 10 godz., wycieczki górskie-piesze, wycieczki autokarowe po Dolnym Śląsku):

  oprowadzanie w języku polskim 480,-
  oprowadzanie w języku obcym550,-Góry Izerskie - Zima. Fot. K.C.
   Admin
Wrocław, 30 listopada 2020 r.